2010 m. birželio 9 d.
Pabūk tyliai

Ir paklausyk
Mano žodžių.
Jie kaip kylantis
Dūmas tavo
Ausį palies.
Mano pirštai
Kaip rugiai
Ant tavo šilto
Kūno leisis.
Mano lūpos
Kaip vidurdienis
Ant tavo užmerktų
Akių ilsėsis.
Kol į mane
Žiūri, laikas
Yra garuojanti
Žemė2010 m. gegužės 21 d.
Aš matau tavo veidą
Tarp ornamentų.
Lūpos prinokusios ir
Romios.
Plaukai švelniomis
Bangomis skruostus
Supa.
Žvilgsnis tylus
Kaip vaško žvakė.
Prisimenu, kaip tavo
Grakščios rankos ąsočiu
Vandenį iš šulinio
Semdavo.
Takai saulės prisigėrę
Dusliai dulkėtai
Alsuodavo.
Tu mano žemė
Buvai.


2010 m. balandžio 21 d.
Vandeniu išteka mintys,

Tyliai ir lengvai, kaip

Stiklo rutuliukas ant

Delno.

Praėjusį vakarą

Saujoj glaudžiu,

Jis tirpsta lyg

Rūkas stiklinėj

Lėtai.